HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9065
ime Č., Emil
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9065)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1993.
diplomirao21. 1. 1994.

član HŠD ogranak
Zagreb

1994

HŠ Šumarija Zlatar

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivanov. Otac mu je dipl. ing. šumarstva, a majka prosvjetna djelatnica. Osnovnu je školu završio u Ivancu.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu Sveuč, u Zagrebu, Š. G. odjel. Diplomirao je 21.1.1994. godine. Izradio je diplomski rad iz uređivanja šuma, pod naslovom "Izvanredna revizija Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Ravna Gora".
 Zaposlen je kao pripravnik.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM