HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9111
ime Č., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9111)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1967.
diplomirao30. 5. 1968.

 Sin Steve. Srbin. Majka mu je bila domaćica i obitelj je živjela u Dabru. Srednju šumarsku školu završio je u Karlovcu 1961. g.
 Studirao je šumarstvo na Š. F. u Zagrebu od 1.10.1961. Bio je stipendist Saveza boraca NOR-a. Diplomirao je 30.5.1968.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM