HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID925
ime J., Franjo
zvanje
zanimanje     
čuvar šume, NKV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /925)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1953. Prema pronađenim podacima 1974. god. radio je u Šumariji Vel. Pisanica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM