HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9279
ime G., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9279)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1941.
diplomirao23. 7. 1951.

 Po narodnosti je Hrvat. Srednju naobrazbu je stekao u realnoj gimnaziji u Sremskoj Mitrovici. Maturirao je 1929.g.
 Upisao je studij Šumarstva škol. g. 1930.-31. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1940.-41., a diplomirao je tek poslije II. svjetskog rata 23.7.1951.
 O njegovom kretanju u službi nemamo podataka.

 *** Šum. nastava, s. 360.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM