HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID928
ime J., Josip  - stariji
zvanje
zanimanje     
lovnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /928)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gerovo

 stariji, lovnik, rođ. u Gerovu 10.4.1910. Sin Mije i Filipe rođ. Žagar. Osnovnu školu završio je u Gerovu. Prema pronađenim podacima, od 1953. do 1978. radio je kao lovnik u Šumariji Gerovo, ŠG Delnice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM