HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9294
ime G., Jovo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9294)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1980.
diplomirao9. 1. 1981.

 Sin oca Jove. Srbin. Otac mu je bio umirovljenik. Šumarsku školu završio je u Karlovcu.
 Studij Šumarstva upisao je 1.10.1975. na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 9.1.1981., položivši pred povjerenstvom diplomski ispit.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM