HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9321
ime G., Vojislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9321)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao1962.

 Sin Nikole i Mare r. Ražov. Srpske narodnosti, hrvatskoga državljanstva. Otac mu je bio učitelj, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Bjelovaru 1955.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 1962.g.
 Pripravnički staž nakon diplomiranja obavio je u Šumariji Nova Kapela. Nakon toga osam je godina bio referent uzgoja u Šumariji Okučani, pa 14 godina upravitelj iste Šumarije. Sljedeće radno mjesto bilo je u OOUR-u za uzgoj u Šumskom gospodarstvu "Josip Kozarac" u Novoj Gradiški. Najprije je radio kao referent, a zatim kao upravitelj OOUR-a za uzgoj i zaštitu Suma, a nakon reorganizacije raspoređen je na radno mjesto stručnog suradnika za iskorišćivanje Suma u Upravi Suma Požega - za dio Nova Gradiška. Neko je vrijeme bio revirnik u reviru Šumarije Nova Gradiška. Sad je stručni suradnik za pripremu rada.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM