HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9337
ime G., Vojislav
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9337)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1960.
diplomirao1961.
magistrirao1969.ŠF u Sarajevu
doktorirao1977.Šumarski fakultet u Zagrebu

 Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Sarajevu 1961.g. Na istom fakultetu studirao je poslijediplomski studij. Magistrirao je
 1969. napisavši i obranivši magistarski rad pod naslovom: "Varijabilnost bukovih mladika u odnosu na ugao insercije grana." Radio je u Zavodu za uređivanje Suma u Sarajevu i kao istraživač u Institutu za topolarstvo u Novom Sadu.
 Doktorat šumarskih znanosti stekao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1977.g., obranivši disertaciju pod naslovom: "Procjena genetskog varijabiliteta jasi-ke (Populus tremula L.) pomoću polimorfizma izoperoksida." Odmah je izabran za docenta na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Objavio je veći broj radova iz područja oplemenjivanja Šumskoga drveća. Posebno se bavi oplemenjivanjem topola i vrba.
 Sudjelovao je na većem broju znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (Brno 1970., Bukurešt 1971., Gottingenu 1973., Beograd 1974., Sarajevo 1974., Zagreb 1977.).

 *** Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 45-46.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM