HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9344
ime H., Marijan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1971.
diplomirao12. 7. 1972.

član HŠD ogranak
Bjelovar

14.05.1970

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Martina i Marije r. Šerbedžija. Hrvat, katolik. Potječe iz obitelji službenika i domaćice. Osnovnu je školu završio u Garešnici 1960., a gimnaziju u Bjelovaru 1964.
 Šumarstvo je studirao na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 12.7.1972. g. Nakon diplomiranja pripravnički staž obavio je u Šumariji Garešnica, gdje je 1974. postavljen za referenta građevinarstva i mehanizacije.
 G. 1979. prelazi na mjesto referenta uzgoja i zaštite suma u Šumariji Garešnica.
 Poslije reorganizacije šumarstva 1985. g. postavljen je za upravitelja PJ Uzgoja i zaštite suma Šumarije Garešnica u OOUR-u Uzgoj i zaštita suma Koprivnica. Od 1991. g. upravitelj je Šumarije Garešnica u okviru JP "HŠ".
 Član je HŠD. Živi u Garešnici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM