HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9426
ime H., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, državni inspektor za zaštitu Suma
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9426)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1942.
diplomirao19. 7. 1946.
karijera4. 8. 1946.Ministarstvo Zagreb

 Sin Janka i Terezije r. Medven. Hrvat, grkokatoličke vjere. Osnovno i srednje naobrazovanje stječe u Zagrebu. Maturirao je na I. klasičnoj gimnaziji 1938.
 Šumarstvo studira na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1941.-42., a zbog ratnih nedaća diplomirao je na Šumarskom odsjeku tek 19.7.1946. g. Stručni šumarski ispit položio je 5.8.1953.
 Prvo zaposlenje dobiva 4.8.1946. u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva NRH, Odsjek za bujice, kao nadničar. Iste godine napušta Zagreb i odlazi u Dalmaciju, gdje se najprije zapošljava kao referent u Oblasnom NO Dalmacije u Splitu, a potom, osnivanjem Kraške šumarske škole u Drnišu, godinu i pol dana djeluje kao nastavnik.
 Dne 3.7.1948. zapošljava se u Upravi za Pošumljavanje i melioracije krša Split kao upravitelj Sekcije za Pošumljavanje Muć, zatim u Kotarskom NO Benkovac i Šumskom gospodarstvu "Dalmacija" Split, kao referent za Pošumljavanje.
 Početkom 1953. napušta Dalmaciju i zapošljava se (8.3.1953.) u Šum. gospodarstvu "Šamarica" Zagreb, Šumarija Jastrebarsko.
 Poslovima uređivanja suma posvećuje se od 6.12.1954. g. pa narednih deset godina, i to najprije u Šumarskom inspektoratu Zagreb, a potom u Poslovnom udruženju Šum.-priv. organizacija Zagreb, Sekciji za uređivanje suma.
 Od 1.4.1964. zapošljava se u Republičkom sekretarijatu za šumarstvo kao republički inspektor za zaštitu suma na kojemu radnome mjestu ostaje do umirovljenja 1.7.1984.
 I nakon umirovljenja živi u Zagrebu.

 *** Šum. nastava, s. 361.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM