HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID944
ime J., Josip
zvanje
zanimanje     
čuvar šume, NKV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /944)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1958, sa četiri godine priznatog staža. I 1974. radio je u šumarstvu, u Šumariji Križevci, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM