HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9442
ime H., Mate
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9442)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1943.
diplomirao20. 7. 1944.
djelovao Šibenik

 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je nast. g. 1942.-43., a diplomirao 20.7.1944. g.
 Bio je asistent na Šum. fakultetu u Zagrebu na vodogradnji, ali je napustio karijeru sveuč, nastavnika
 Prema nepotpunim podacima radio je u zavodu za zaštitu prirode, odakle je otišao u mirovinu.
 Ostale podatke nismo primili.

 *** Šum. nastava, s. 361.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM