HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9477
ime I., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9477)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1964.
diplomirao1965.

 Sin Marka i Matije rođene Gale. Hrvat, hrvatskoga državljanstva, katoličke vjere. Roditelji su mu bili poljoprivrednici. Osnovnu je školu završio u Kazagincu 1947., a srednju Šumarsku školu u Ilidži (Sarajevo).
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, Šumsko - gospodarski odsjek. Diplomirao je 1965. g.
 Nakon diplomiranja od 1965. do 1973. radio je izvan struke na raznim komercijalnim poslovima. Od 1973. do 1978. g. bio je u Njemačkoj u Lampertheimu u tvornici namještaja "Brasilia werk". Od 1978. do 1990. zaposlen je u poduzeću "Koopexport" Zagreb, na izvozu drveta i drvnih proizvoda. Nakon toga direktor je poduzeća "Global Trade" Export - Import Zagreb, koje se bavi istim poslovima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM