HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9504
ime I., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9504)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1930.
diplomirao3. 2. 1933.
djelovao Sarajevo

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1929.-30., a diplomirao 3.2.1933.

 Borošić, J.: SIS, s. 7, 143.
 *** Šum. nastava, s. 356.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM