HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9510
ime J., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9510)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1990.
diplomirao1991.

član HŠD ogranak
Delnice

1998

Stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Antona i Ane r. Radošević. Hrvat. Potječe iz radničke obitelji - otac mu je stolar, a majka radnica. Osnovnu je školu završio 1980.g., a srednju šumarsku 1984., obje u Delnicama.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Svečilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1991.g. iz područja Šumske komunikacije, napisavši i obranivši diplomski rad pod naslovom "Izrada projekta šumske ceste i odabir najpovoljnije ekonomske varijante primjenom osobnog računala".
 Od 1.9.1991. zaposlen je kao pripravnik u Upravi šuma Delnice, ali je pripravnički staž prekinuo zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu.
 Nakon položenog stručnog ispita ("Projektiranje šumskih cesta pomoću osobnog računala") zaposlio se u Šumariji Mrkopalj na radnome mjestu revirnika. Od 1.6.1993. radi u Informatičkom odjelu Uprave šuma Delnice na mjestu organizatora obrade podataka.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM