HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9514
ime J., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9514)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1995.
diplomirao30. 4. 1996.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1998

Stručne službe UŠPVK

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivanov. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Potječe iz obitelji pravnika. Srednju školu, poljoprivrednog usmjerenja završio je u Vinkovcima 1989.
 Položivši prijemni ispit, upisao se na studij šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 30.4.1996. iz uređivanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Određivanje volumena sastojina hrasta lužnjaka pomoću ICK aerosnimki".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM