HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9515
ime J., Ilija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9515)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1955.
diplomirao15. 12. 1956.

 Sin Brankov, srpske narodnosti. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Gimnaziju je završio u Ogulinu 1950.
 Šumarstvo je upisao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu škol. g. 1950.-51. Apsolvirao je škol. g. 1954.-55. na Šumsko-gospodarskom odsjeku, a diplomirao 15.12.1956.
 Podaci o kretanju u službi nisu nam poznati.

 *** Šum. nastava, s. 369.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM