HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9536
ime J., Mijo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9536)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao1962.

 Sin Đure i Lize r. Drčelić, Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovno i srednje školovanje završio je u Vinkovcima: osnovno 1951., a gimnaziju 1956.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1962.
 U tijeku radnog vijeka bio je najprije rukovoditelj iskorišćivanja u Šumariji Vinkovci, zatim pomoćnik upravitelja Šumarije Vinkovci i upravitelj Šumarije Vinkovci. Poslije toga bio je stručni suradnik za plan u Šumskom gospodarstvu "Hrast" Vinkovci, pa rukovoditelj Planskog odjela i na kraju stručni je suradnik Razvojno-planskog odjela Uprave šuma
 Vinkovci u JP "Hrvatske šume".
 Bio je član Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, a sada je član Hrvatskoga šumarskog društva.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM