HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID956
ime J., Stjepan
zvanje
zanimanje     
KV radnik, čuvar šume – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /956)   IZMJENE         ISPISlokacija


 God. 1957. zaposlio se na području ŠG «Hrast Vinkovci, a 1972. radio je u Šumariji Otok.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM