HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9593
ime J., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9593)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1986.
diplomirao15. 4. 1987.

 Sin Stjepanov. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Otac mu je inženjer, a majka domaćica. Srednju školu završio je u Našicama 1977.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 15.4.1987.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM