HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9594
ime J., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9594)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1952.
diplomirao30. 10. 1953.

 Otac Ivo bio je poljodjelac, a majka kućanica. Srednju školu polazio je u Derventi. Maturirao je na gimnaziji 1948.
 Studij Šumarstva upisao je škol. g. 1948.-49. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1951.-53. na Biološkom odsjeku Šumarskoga fakulteta, a diplomirao 30.10.1953. O službi nema podataka.

 *** Šum. nastava, s. 366.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM