HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9601
ime J., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9601)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Zagreb

2011

isčlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Dragutina i Marije r. Žnidarić. Hrvat, katolik. Potječe iz radničke obitelji.
 Školovanje je završio u Zagrebu: osnovnu školu 1967., V. gimnaziju 1971., a Šumarski fakultet 1977.g.
 Djelatnost u struci započeo je 1978. u Šumariji Kutina, gdje je radio do odlaska u vojsku, a od 1979. je u Službi za uređivanje šuma u Kutini kao taksator.
 Od 1991.g. radi u Šumariji Popovača na mjestu revirnika u Gospodarskoj jedinici "Popovačke nizinske šume".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM