HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9602
ime J., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, stručni savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9602)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1925.
diplomirao1925.

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1924.-25. i 1925. diplomirao.
 Nakon diplomiranja radio je najprije od 21.5.1926. u Makedoniji u Kičevu, kao sef Šumske uprave. Položio je 1928.g. državni ispit. Od 9.7.1929., kao šum. pristav, radi u Šum. upravi Križevacke imov. općine u Donjoj Lendavi. Poslije je neprestano zaposlen u slovenskom šumarstvu. I poslije II. svjetskog rata radi u kotarskim, okružnim i republičkim upravnim organima na području uzgoja, zaštite i unapređivanja šuma.
 Poslije umirovljenja 1967. stručni je savjetnik u Općem udruženju šumarstva Slovenije.
 U Gozdarskom vestniku i drugim stručnim časopisima objavio je vise od sto stručnih, poučnih i propagandnih članaka iz šumarstva.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 70,101, 144.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 59, 90,174.
 *** Šum. nastava, s. 354.
 *** Šum. enciklopedija 2,1983., s. 212.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM