HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9616
ime J., Pavao
zvanje
zanimanje     
ing. arh., nadinženjer, profesor i inspektor stručnih škola
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9616)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Realnu gimnaziju završio je u Zagrebu, a Visoku tehničku školu u Pragu.
 U Zagrebu služi kao gradski inženjer i nadinženjer 1913.-1920., zatim kao profesor srednje škole (1920.-1934.), inspektor stručnih škola (1934.-1941.).
 Za vrijeme II. svjetskog rata razriješen je službe i bio je pod istragom 1941.-1942.g., a od 1943. do
 1945. bio je pročelnik stručnog školstva. G. 1946. je umirovljen.
 Dugi niz godina bio je honorarni nastavnik općeg i Šumarskoga graditeljstva na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu (1925.-1941.), gospodarskog i industrijskoga graditeljstva za arhitekte i zgradarstva za kemičare i rudare Tehničkog fakulteta od 1946. godine.
 Projektirao je i izveo mnogobrojne industrijske, poslovne, školske, gospodarske i stambene zgrade. Posebno se zanimao za znanstvenu organizaciju rada, pa je o toj problematici napisao i objavio velik broj novinskih članaka nastojeći hrvatskoj javnosti prezentirati dostignuća o toj problematici u Europi.
 Bio je istaknuti javni i društveni djelatnik. Bio je član Društva inž. i arhitekata Hrvatske, češke Besede, češke Matice tech-nicke Prag, član čomite International pour l´ organisation scien-tifique du travail, Akademije Pra-ce Prag, Hospodarske Jednote Prag, Nacionalnoga komiteta za znanstvenu organizaciju rada, Jugosl.-čehosl. Lige, Društva prijatelja Lužičkih Srba, Društva srednjoškolskih profesora i dr.
 Napisao je velik broj stručnih i znanstveno - popularnih članaka.

1Tehnička terminologija, (prilozi Tehničkom listu - 43. sveska), 1920.-1922.
2Organizacija tehničkih istraživanja u Americi. Slobodna tribina 375,1923.
3Potreba i važnost Akademije rada za nasu državu. Zbornik za pučku prosvjetu 1923., sv. 1-2., s. 24-32.
4Masarvkova Akademija rada u Pragu i mi. Ibid., s. 441,1923.
5Potreba i važnost Akademije rada. Ibid., s. 500,1923.
6Akademija rada. Ibid., s. 516., s. 1923.
7Za Akademiju rada. Tehnički list 8, 1924.
8Naučne metode temelj primijenjenog rada. Ibid. 17, Zagreb 1924.
9Osnivanje Akademije rada. Večer, Zagreb 18.VII.1924.
10Međunarodna organizacija rada i mi. Tehn. list 22, Zagreb 1926.
11Međunarodni pokret za naučnu organizaciju rada. Jugols. Loyd 38,1927.
12O reformi administracije metodama naučne organizacije rada. Slobodna Tribina br. 734, 735, 736,1927.
13Razvoj znanstvene organizacije rada. Jugosl. Lloj-d 156,1927.
14Znanstvena organizacija rada, povodom pripreme III međunarodnog kongresa za n.o.r. u Rimu. Jugosl. Lloj-d 228,1927.
15Osnivanje Akademije rada i Jugosl. narodnog komiteta za n.o.r. (Ju-Na-Ko) u Zagrebu. Tehnički list 16,1927.
16Naučna organizacija rada. Jutarnji list, Zagreb, 18.XI.1927.
17Međunarodni institut za naučnu organizaciju rada u Ženevi. Jugosl. Lloj´d 274,1927.
18Osnivanje Čehoslovačke komisije u Zagrebu. Spomenica Jugosl.-cehoslovacke lige 1927-1937.
19Međunarodni pokret za naučnu organizaciju rada i naša država, (brošura), Zagreb 1927., s. 1-22.
20Pregled suvremene Čehoslovačke arhitekture. Obzor 20.111.1928. i Tehn. list 6, 1928.
21Lužicki Srbi. Obzor br. 345, Zagreb 1928.
22Bosansko narodno graditeljstvo. Jutarnji list 24.XII.1928.
23Povodom IV. međunarodnog kongresa za naučnu organizaciju rada u Parizu. Tehn. list 19 i 296, 1928. i 4, 1929. te Jugosl. Lloyd 210,1929.
24Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela i njezina revizija, tehn. list 4,1929.
25Sa IV međunarodnog kongresa za na-ucnu organizaciju rada u Parizu. Tehn. list br. 18, 1929. i Jugosl. Lloj-d br. 219, 220, 221 i 222,1929.
26Toplina i zrak u stajama, (Chaleur et aeration dans les etables). Godišnjak Sveučilišta, Zagreb 1929.
27Pontiske močvare. Matica rada, Časopis za n.o.r. br. 11-12,1938.
28Naše pontiske močvare. Novosti 281, od 13.X.1938.
29nacionalizacija gradnja. Heraklith-Hundschau 1.111.1939.
30Kapitalna izgradnja u poljoprivredi. Arhitektura i urbanizam br. 9,1951, s. 3-13.
31Izložba švicarske arhitekture u Zagrebu. Ibid., br. 9,1951., s. 104-105.
32Tehnički normativi za izračunavanje kapaciteta poljoprivrednih zgrada - Tabele za školsku upotrebu. Zagreb 1955.
3350-godišnjica osnivanja Kluba hrvatskih arhitekata. Čovjek i prostor 56, Zagreb 1956.
34Tri portreta: arh H. Bolle, arh. V. Kovačić i arh. H. Ehrlich. Ibid., br. 57,1956.
35Dva portreta: Ing arh. J. Pičman i ing. arh. M. Kovačević. Ibid. 58,1957.
36Ing. Stjepan Bovesnjak. Građevinar br. 12,1958.
37Poljoprivredno i industrijsko graditeljstvo, (skripta). Čitluci. Ibid. br. 9,1959.
38Sa trećeg međunarodnog kongresa za n.o.r. u Rimu. Ibid. 19,1927.
39Prvi međunarodni kongres za naučnu organizaciju rada u Pragu. Ibid., 19, Zagreb 1924.

nedeterminirano:
40VAŽNIJI RADOVI
41Doprinos izradi naučne osnove za arhitektonski i građevni odsjek Drž. srednje tehničke škole u Zagrebu. Spomenica 1892-1933., s. 93-97.

 *** Šum. nastava, s. 121, 122, 128, 384, 431-433.
 *** HŠD 1996., s. 227.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM