HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9638
ime K., Dražen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9638)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1995.
diplomirao12. 1. 1996.

 Sin Fabijana i Marije r. Špehar. Hrvat, rimokatoličke vjere. Otac mu je bio trgovac. Osnovnu je školu završio u Ravnoj Gori, a srednju šumarsku u tadašnjem CUO "Ilonka Golik" u Delnicama 1990.
 Šumarski odsjek Šumarskoga fakulteta upisao je u jesen iste godine, a diplomirao je 12.1.1996. iz lovstva s temom "Načini hvatanja puha u Gorskom kotaru."
 Mjesto pripravnika dobiva u JP "Hrvatske šume", Uprava šuma Delnice 1.2.1996. u Šumariji Ravna Gora. Od 21.10.1996. uposlen je u Šumariji Vrbovsko, gdje početkom prosinca dobiva mjesto revirnika.
 Živi u Staroj Sušici kraj Ravne Gore.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM