HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9654
ime KARAKAŠ, Bogomir
zvanje
zanimanje     
asistent šumarske struke, kotarski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9654)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1873.
umro12. 1. 1903.

 Bio je stručni nastavnik od 1894. do 1896.g. na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima iz predmeta čuvanje šuma, Šumarska zoologija, entomologija, povijest i literatura Šumarstva.
 Nakon ukinuća učilišta bio je kraljevski kotarski šumar u Sv. Ivanu Zelini.
 Umro je u 31. godini života.

1Poučno putovanje slušatelja šumarstva u god. 1895./96. Izvješće o kr. gosp. šum. učilištu u Križevcih. Križevci 1896., s. 58-65.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 15.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 74, 180, 210.
 *** Šum. nastava, s. 41.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 408.
 *** HŠD 1996., s. 85,115.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM