HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9687
ime K., Branimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9687)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1980.
diplomirao17. 7. 1981.

 Sin službenika Vladimira. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Srednju naobrazbu stekao je u Zagrebu na općoj gimnaziji koju je završio 1963. Iste godine u jesen upisuje se na studij šumarstva. Diplomira na Šum. fakultetu u Zagrebu 17.7.1981.
 Zaposlen je u Ministarstvu za poljoprivredu i šumarstvo Republike Hrvatske kao šum. inspektor za Sisačko-moslavačku županiju.

 *** Šum. list 1-2,1995., s. 55.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM