HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9736
ime K., Vinko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9736)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1966.
diplomirao1967.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1969

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Anice r. Kalić. Hrvat. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Požegi 1949. g., a Gimnaziju "Zlatko Šnajder" u Slav. Brodu 1957.
 Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1967.
 Pripravnički staž odradio je u ŠPIK-u "Spačva" Vinkovci (15.5.1967.-14.5.1968.). Od 5. VI. do 30.9.1968. bio je na mjestu inženjera za premjer šuma u RJ Tehnički ured šumarstva ŠPIK-a "Spačva" Vinkovci, a od 1.10.1968. do 31.12.1971. inžinjer je operative u organizacijskoj jedinici Eksploatacija Šumarije Mikanovci. Zatim, prelazi na radno mjesto rukovoditelja obračunske jedinice uzgoja u organizacijskoj jedinici Šumarije Mikanovci ŠG "Hrast" Vinkovci (1.1.1972.-31.10.1986.). Poslije toga radi u ROŠ "Slavonska šuma" Vinkovci OOUR-a Uzgoja i zaštite šuma "Hrast" Vinkovci, Poslovne jedinice Stari Mikanovci na radnom mjestu stručnog suradnika za uzgoj i zaštitu šuma (31.10.1986.-1.1.1991.). Rješenjem Upravnog odbora JP "Hrvatske šume" Zagreb raspoređen je na poslove revirnika u Šumariji Mikanovci, UŠ Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM