HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9740
ime K., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9740)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1924.
diplomirao10. 10. 1928.
djelovao Hrv. Kostajnice

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1923.-24., a diplomirao 10.10.1928.
 U šumarskoj struci zaposlio se 23.5.1929., a stručni ispit za sa-, mostalno vođenje šumskoga gospodarstva položio je 1931. u Beogradu. Kod Borošića nalazimo podatak da je 24.6.1932. zaposlen kao šumarski pristav u Kotarskoj upravi Pisarovina. Druge podatke nemamo.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 58, 106, 144.
 *** Šum. nastava, s. 354.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM