HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9752
ime K., Stevan
zvanje
zanimanje     
šumarski stručnjak, savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9752)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1914.
diplomirao1915.
djelovao Sremska Mitrovica

 Diplomirao je na Šumarskoj akademiji u Zagrebu 1915.
 Zaposlio se 1.4.1916. g. u Direkciji Petrovaradinske imovne općine u Sremskoj Mitrovici. Na mjesto savjetnika postavljen je 18.5.1929. Premješten je na službu u Srbiju i vise se nije vratio u Hrvatsku. Glavno stručno područje mu je uređivanje šuma. Opisivao je nalazišta Pančičeve omorike. Bavio se umjetničkom fotografijom i priredio velik broj izložbi svojih fotografija.
 Napisao je i objavio nekoliko zapaženih članaka.

1Nalazišta i stanje Pančićeve omorike u NRS. Šumarstvo l, 1951.
2Pančićeva omorika. Šumarstvo 10, 1956. Uređenje šuma i turizam. Šumarstvo 1-2, 1958.

 Borošić, J:. ŠIS, s. 4, 67, 88.
 *** Šum. nastava s. 104.
 *** Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 269.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 422 (pod Kolarević).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM