HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9775
ime K., Andrija  -  ml.
zvanje
zanimanje     
viši šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9775)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1912.

 Studirao je na Višoj šumarskoj školi u Šćavnici (Slovačka), gdje je apsolvirao 1912. g. Zaposlio se u struci 8.1.1913. g.
 Stručni državni ispit položio je u Budimpešti 1917. g. Prema nepotpunim podacima iz Borošića, saznajemo da je 1.8.1932. g. zaposlen u Odsjeku za šumarstvo u Banskoj upravi Zagreb u zvanju višeg šumarskoga savjetnika.
 Bio je član i odbornik (blagajnik) HŠD.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 26, 57, 86, 144.
 *** HŠD 1996., s. 242, 246, 248, 249, 251, 253.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM