HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9778
ime K., Dubravko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9778)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1962.
diplomirao21. 1. 1963.

 Otac Matija bio mu je sudac. Hrvatske je narodnosti. Gimnaziju je završio u Zagrebu 1956. g. Studij šumarstva upisao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu u jesen škol. g. 1956-57. Diplomirao je na ŠG odjelu 21.1.1963.
 Ostali podaci nisu nam dostupni.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM