HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9792
ime K., Mato
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9792)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1968.
diplomirao1969.

član HŠD ogranak
Split

1983

zu-mirovina

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Marka i Nike r. Radelj. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu je školu polazio u rodnim Popovićima i Grudi i završio je 1958., a gimnaziju je polazio i maturirao u Zagrebu 1962.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirao je 1969.
 Poslije diplomiranja 23 godine radio je u hortikulturi i prošao je sva radna mjesta u svojem području stručnih kvalifikacija. Bio je voditelj radilišta, tehnički direktor, projektant i direktor poduzeća.
 Do prikupljana podataka proveo je tri godine u šumarstvu kao revirnik. Zaposlen je u Šumariji Dubrovnik, Uprava šuma Split.
 Član je Hrvatskoga hortikulturnoga društva.
 Autor je mnogih projekata u hortikulturi i sudionik stručnih kongresa.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM