HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9796
ime K., Vladimir  - ing
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9796)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1940.
diplomirao22. 6. 1932.
djelovao Plaški

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1939.-30., a diplomirao 22.6.1932.
 Nema podataka da je bio zaposlen u struci na području ex-Ju-goslavije.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 144.
 *** Šum nastava, s. 356.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM