HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9811
ime K., Zvonimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9811)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao1962.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1980

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Vida i Bare r. Balaško. Hrvat, katolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Niže razrede osnovne Škole polazio je u rodnom selu Sveti Matej, a vise u Mariji Bistrici, gdje je završio osnovnu školu 1950.
 Srednju Šumarsku školu završio je u Karlovcu 1954., a Šumarski fakultet upisao je u Zagrebu 1957. Diplomirao 1962. g. Na istom fakultetu studirao je i poslijediplomski studij iz organizacije rada u šumarstvu, ali nije obranio magistarski rad.
 G. 1954. g. radio je osam mjeseci u Šumariji Vinkovci na mjestu pomoćnog manipulanta na radilištu u Otoku. Poslije odsluženoga vojnog roka (1956. ) radi u Šumariji Otok kao tehničar- evidentičar. Naime, u knjigovodstvu pravio je planove sjeća, iskaze sjeća i druge evidencije, a kao revirnik radio je šumarske stručne poslove do odlaska na studij 1957.
 Nakon završenog fakulteta, od 1.4.1962. do 1.7.1963. rukovoditelj je ekonomske jedinice uzgoja u Šumariji Otok, a nakon toga i njen upravitelj do 21.2.1970. g. Nakon toga tehnički je direktor Šumskoga gospodarstva "Hrast" Vinkovci, a 15.11.1977. g. imenovan je za direktora gospodarstva. Na toj je funkciji bio do kraja 1984.
 Zbog reorganizacije šumarstva imenovan je potpredsjednikom Poslovodnog odbora ROŠ "Slavonska šuma" zadužen za OOUR područja općina Vinkovci, Županja i Vukovar. U JP "Hrvatske šume" bio je opunomoćenik i upravitelj Uprave šuma Vinkovci do 1.12.1992. kad odlazi u mirovinu napunivši 35 godina radnog staza.
 U tijeku radnog vijeka prisustvovao je velikom broju stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, a bio je i član raznih udruga.
 Napisao je i objavio vise novinskih članaka u listu "Slavonska šuma". Posebnu pozornost javnosti izazvao je njegov članak u vinkovačkim novinama (1966. ) o prorjedama nasada euroameričkih topola u bari "Des", Šumarija Otok.
 Kao umirovljenik živi u Vinkovcima.
 Za vrijeme Domovinskog rata sa većinom šumarskih inžinjera i tehničara, kao i sa radnicima na prvoj liniji i na samoj bojišnici rukovodio je na općinama Vinkovci, Vukovar, Županja i Slav. Brod proizvodnjom šumarske struke, unatoč teškim i nenormalnim uvjetima.
 Brinuo se o standardu radnika, godišnjim odmorima, organizirao je radničko - sportske igre, uspostavljao suradnju sa znanstvenoistraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj, održavao stručnu razmjenu sa ČSSR i Mađarskom.
 Bio je aktivan član HŠD i predsjednik Šumarskoga društva Vinkovci.

 *** HŠD 1996., s. 296, 324, 325, 332.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM