HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9933
ime K., Jure
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9933)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1943.
diplomirao13. 8. 1954.

 Otac Mile bio mu je zemljoradnik, a majka domaćica u Perušiću u Lici. Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu 1939.
 Na studij šumarstva upisao se u jesen škol. g. 1939.-40., dakle, uoči II. svj. rata. Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu i apsolvirao škol. g. 1942.-43.
 Zahvaljujući ratnom vrtlogu i posljedicama rata, diplomirao je tek 13.8.1954.
 O kretanju u službi nema podataka.

 *** Šum. nastava, s. 361.
 *** ŠIB 1996., s. 66.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM