HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9953
ime L., Janko
zvanje
zanimanje     
predavač na Gospodarsko - šumarskom učilištu u Križevcima
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9953)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Bio je po zanimanju županijski perovođa u Križevcima. Predavao je zakonoslovlje jednu školsku godinu - od listopada 1882. do konca srpnja 1883.

 *** ŠN, s. 42.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM