HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9983
ime L., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9983)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1981.
diplomirao1982.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1984

Stručne službe UŠPVK

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Katarine r. Vinković.
 Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Bošnjacima 1973., a gimnaziju u Županji 1977. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1982.
 Nakon diplomiranja zaposlio se kao pripravnik u rasadniku "Bjelovarski vrt" i tu je radio od l. VI. do 14.7.1982. Preostali dio pripravničkog staža odradio je u Šumariji Strošinci ŠG "Hrast" Vinkovci od 7.2.1984. do 7.2.1985., a nakon toga zaposlen je na mjestu stručnog suradnika u PJ iskorišćivanja šuma Strošinci, OOUR Vrbanja ROŠ "Slavonska šuma". Na tom je mjestu ostao do 15.7.1986. kad je postavljen za upravitelja PJ Strošinci. Tu se zadržao do 31.12.1988. g. Od 1.1.1989. do 15.2.1994. bio je inspektor šumarstva i lovstva na općini Županja, a od 1.1.1992. i na općini Vinkovci, odnosno - od osnutka županija - u Županiji vukovarsko-srijemskoj. Od 16.2.1994. na mjestu je revirnika u Šumariji Županja, a od 1.7.1995. upravitelj je Šumarije Otok, UŠ Vinkovci. Član je HŠD.

 *** ŠL 1-2/95., s. 58.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 59.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM