HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9989
ime L., Ivan
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9989)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1973.
diplomirao27. 12. 1974.
magistrirao11. 1985.Šumarski fakultet u Zagrebu

član HŠD ogranak
Split

1982

zu-mirovina

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Stipe i Slave r. Pirić., Hrvatske narodnosti i državljanstva. Otac mu je bio građevinski poslovođa, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Prološcu Donjem, a gimnaziju u Splitu. Maturirao je na Realnoj gimnaziji "Marko Marulić" 1967. godine.
 U jesen 1968. upisao se na Šumarski fakultet Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odsjeku 27.12.1974. godine. Na istom fakultetu u studenome 1985. završio je i poslijediplomski studij iz područja bujice i vodogradnja. Napisao je i obranio magistarski rad pod naslovom "Primjena poboljšanih metoda kod uređenja bujica u Dalmaciji".
 Po završetku studija prvo zaposlenje u državnoj službi prima u poduzeću "Hrvatska vodoprivreda", kasnije "Hrvatske vode", organizacijska jedinica Split, radeći na mjestu stručnog suradnika za melioracije i uređenje bujica. U novoosnovano JP "Hrvatske šume" UŠ Split prelazi 1.6.1993., radeći gotovo tri godine kao stručni suradnik za uzgajanje šuma u Odjelu za proizvodnju. Odlukom Upravnog odbora "Hrvatskih šuma", a na prijedlog direktora poduzeća, 24.3.1995. imenovan je upraviteljem UŠ Split, na kojoj se dužnosti nalazio i prigodom prikupljanja ovih podataka za životopis.
 Član je HŠD. Živi u Splitu.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 69.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 66.
 *** HŠD 1846-1996, s. 404.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM