ime ŠAVOR, Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, profesor.
     

     www.sumari.hr
rođen22. 5. 1901.Koprivnica
niže obr.1912.Koprivnica
srednje obr.1922.Koprivnica
diplomirao12. 10. 1931.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1932.Šumarija Đurđevac
1944.Sv. Ivan Žabno
1947.Šumarska škola Karlovac
umirovljen1966.Koprivnica
umro11. 6. 2005.Zagreb

 Sin Stjepana i Marije r. Novak. Hrvat, katolik. Otac mu je bio krojač, a majka domaćica. U Koprivnici je 1912. završio osnovnu školu, a 1922. realnu gimnaziju.
 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1925.-26., a diplomirao 12.10.1931. na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme studija bio je predsjednik Kluba akademičara.
 Zaposlio se prije diplomiranja 1.12.1930. i do 1932. radio je kao dnevničar pri Gradskom načelstvu u Koprivnici, surađujući oko sastavljanja gospodarskih osnova gradskih šuma. Načinio je i regulacijski plan potoka Koprivnica (30 km). Od 1932. do 1941. radio je kao pripravnik, a zatim kao upravitelj Šumarije Đurđevačke imovne općine u Đurđevcu. Do 1940. napredovao je u službi u zvanje viši šum. pristav. Radio je, uz redovne poslove, na pošumljavanju Đurđevačkih pijesaka. Sačinio je herbar od 234 biljke toga područja, a svoju zbirku od 600 vrsti kukaca sa Podravskih pijesaka predao je Hrvatskom zoološkom muzeju u Zagrebu.
 Od 1941. do 1944. radio je pri Ravnateljstvu šuma Đurđevac kao referent i zamjenik direktora, a 1944.-45. kao upravitelj šumarija Sv. Ivan Žabno, Nova Rača i Bjelovar, te do 1947. bio je šef Odsjeka za iskorišćivanje šuma pri Okružnom NO Bjelovar. Iste je godine kraće vrijeme radio pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u Zagrebu. Od 1947. do 1950. bio je predavač stručnih predmeta i zamjenik direktora u Šum. školi u Karlovcu. U to je vrijeme rukovodio izgradnjom internata škole.
 Od 1950. do 1952. radio je u Zagrebu kao profesor Drvno - industrijske škole te pri Ministarstvu i Generalnoj direkciji drvne industrije kao referent za stručne škole na poslovima osnivanja, organizacije i nadzora drvnoindustrijskih škola. Nakon toga, do umirovljenja 1966., obnašao je profesorske i druge dužnosti na Drvnoindustrijskoj školi u Zagrebu. Pisao je i skripta.
 Uz redovite poslove u Đurđevcu i Bjelovaru bavio se i društvenim radom, posebno na uljepšavanju i unapređenju Đurđevca. Za vrijeme rada u Zagrebu aktivno je djelovao u radu gradskih, republičkih i biv. jugoslav. povjerenstava, odbora i udruženja za kadrove i školstvo na području drvne industrije, a sudjelovao je na struč- nim skupovima i kongresima. Izradio je nomenklaturu za 18 zanimanja u finalnoj drvnoj industriji.
 Bio je ispitivač na državnim ispitima za profesore stručnih škola šumarstva i DI Hrv. i predsjednik ispitne komisije za VKV radnike Kotara Zgb.
 Višegodišnji je član HŠD. Uspje-šno je vodio rad povjerenstva za kadrove i školstvo Saveza ITŠDI Hrvatske.
 Primio je brojna priznanja, pohvale i nagrade. God. 1974. primio je Zlatnu plaketu ŠG Bjelovar, a 1988. priznanje povodom 60. obljetnice Planinarskog društva "Bilo" Koprivnica, kao osnivač društva.

 Za vrijeme duge mirovine nestaje iz javnosti da bi medisku renesansu doživio sa svojim stotim rođendanom, kojeg je proslavio u domu umirovljenika u Klaićevoj u Zagrebu, a o tome su pisali najznačajniji dnevni listovi a priloge emitirala i državna televizija. Poslije toga o njemu u više navrata piše i časopis Hrvatske šume, u tri navrata i Šumarski list.
 Život našeg dragog starine Ivana Šavora ugasio se 11. lipnja 2005. godine. Imao je blagu smrt. Usnuo je svoj posljednji san u svojoj sobi u Domu i preselio se u vječnost. U času smrti zakoračio je u 105. godinu života.
U dostupnoj literaturi nismo pronašli podatak da je netko od šumara u Hrvatskoj doživio tako duboku starost.
(M. Skoko)
 U travnju 2019. Hrvatsko šumarsko društvo svom je dugogodišnjem članu postavilo spomen-ploču u njegovu Đurđevcu, na zgradi šumarije.
Tom prilikom mu je konačno dodijeljeno (i u HŠD pohranjeno) priznanje koje mu je povodom svoje pedesete obljetnice željelo dodijeliti Društvo za uljepšavanje mjesta Đurđevac još 1991. za njegov znatan doprinos u radu tog društva i cijelog Đurđevca u vrijeme kad je tamo radio.

1Priručnik za površinsku obradu drva I-IV. Zagreb 1963.-1964., (oko 680 s.).
2Profil tehničara drvne industrije finalnog smjera. DT škola Zagreb 1966.
3Đurđevački pijesci. Zbornik Bjelovar 1974., s. 229-250.

nedeterminirano:
4Prijepisi dokumentacije o Đurđevačkim pijescima iz arhiva Šumarije u Đurđevcu i Direkcije šuma Đurđ. imovne općine (rukopis).

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 68, 114, 151,
 *** ŠL 1938., s. 657; 1939., s. 492; 1940., s. 270; 1941., s. 458; 1943., s.24, 248; 1965., s. 592.
 *** ŠN, s. 355, 550, 582, 587.
 *** Zbornik Bjelovar 1974., s. 235, 237, 239-241, 243, 245, 250, 405.
 *** HŠD 1846-1996., Zgb 1996., s. 280.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 59, 70, 137.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 682.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Ivan Šavor, dipl. ing. šum., ŠL 5-6/2003, s.296 PDF
 SKOKO, Mladen: Najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj Ivan Šavor proslavio je 103. rođendan, ŠL 5-6/2004, s.337 PDF
 SKOKO, Mladen: Ivan Šavor, dipl. ing. šum, prof. (1901 – 2005), najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj, ŠL 7-8/2005, s.453 PDF