ime LEUSTEK, Albin
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, šumarski nadzornik
     

     www.sumari.hr
rođen9. 12. 1890.Koprivnica
srednje obr.1909.Kraljevska velika gimnazija
apsolvirao1913.
diplomirao27. 7. 1913.ŠF Zagreb
djelovao Zagreb
umro27. 12. 1947.Zagreb
dodatne listeautori Šumarskog lista, planinari

 
 Šumarstvo je apsolvirao škol. g. 1912.-13. na Šum. akademiji u Zagrebu koja je bila u sastavu Mudroslovnoga fakulteta.
 Prema dostupnim podacima, 1913. imenovani je šumarskim vježbenikom pri Šumarskom nadzorništvu u Valpovu. Državni ispit za samostalno vođenje šum. gospodarstva položio je 1916. g. u Zagrebu. Iste godine vodi se kao šumarski pristav valpovačkog vlastelinstva. Kao ispitani i osposobljeni šumar imenovan je 1918. kotarskim šumarom kod Kotarske oblasti u Dugom Selu, gdje je 1919. imenovan šumarskim povjerenikom. Od 1920. g. radi kao gradski šumar u Zagrebu, gdje se nalazi i od 1926. do 1940. g. u svojstvu šumarskoga nadzornika grada Zagreba.
 Kao suradnik javlja se u Šum. listu 1919. i 1920. god. U LKV objavio je temu iz lova.
 Bio je redoviti i aktivan član Jugosl. šum. udruženja, odnosno HŠD i donator društvenim zakladama.
 

  Rođen u Koprivnici 1890. Studij na Šumarskoj akademiji završio 1913. Radio je u Valpovu, potom u Dugom Selu. Glavni je šumar zagrebačke Gradske šumarije na Medvednici 1919–41. Zaslužan je za proglašenje 1300 hektara šume središnjega dijela Medvednice zaštitnom park-šumom 1932. Na njegovu je inicijativu otkupom šumskih posjeda grad povećao površinu gradskih šuma s 463 hektara (1919) na 1640 hektara (1936), a on je u njima organizirao gospodarenje zadržavši oplodnu sječu i ophodnju od 100 godina, uz čuvanje zaštitne, estetske i rekreativne funkcije. Posebnu je pozornost posvećivao izgradnji prometnica za potrebe šumarije i planinarskih staza, od kojih je najpoznatija Leustekova staza od Gračana do Sljemenske lugarnice.    IMENIK    HBL

1Lov na divlje svinje u lovištu podpogarčkome. LRV 1914., XXIII, 2. s. 21-22.
2Iz Mayrovog djela „Waldbau," preveo A. Leustek, šumar grada Zagreba, 1919: Šuma malih sastojina.. Š.L. 11-12, s.350 PDF
3Napisao A. Leustek, šumar grada Zagreba, 1920: Šuma i šuma.. Š.L. 1-3, s.15 pdf
 (ČLANCI U ČASOPISU 'ŠUMARSKI LIST')

 *** ŠL 1913., s. 439; 1916., s. 130; 1918., s. 47; 1919., s. 55, 245; 1920., s. 250; 1926., s. 220; 1940., s. 181, 268, 517; 1943., s. 23.
 Borošić, J.: SIS, s. 4.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 57, 194.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976., s. 83, 325, 326, 369, 412.
 Frković, A.: Bibliografija LRV 1892-1991., s. 328, 420.
 *** HŠD 1846-1996., s. 148, 226.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Život i djelo Albina Leusteka glavnog šumara zagrebačke gradske šumarije na Medvednici, ŠL 5-6/2007, s.291 PDF