ime MEDVEDOVIĆ, Mato
zvanje
zanimanje     
šumarski savjetnik
     

     www.sumari.hr
rođen1872.Vrbanja
umro1. 1. 1944.

 Šumarstvo je učio na Gospodarsko-šum. učilištu u Križevcima i završio ga 1893. godine. Nakon toga posvetio se radu u šumarstvu. Najveći dio svoga radnoga vijeka bio je na stručnim poslovima u šumama Brodske imovne općine.
 Povrh rada u struci, zaslužan je za osnivanje Gradskog muzeja u Vinkovcima. Autor je grba grada Vinkovaca. Bavio se i književnim radom. Napisao je nekoliko pjesama, od kojih su neke uglazbljene ("Samo pogled").
 Jedan je od istaknutijih slavonskih šumara. Odlikovan je Ordenom Sv. Save 5. reda (1923. ) i Ordenom Jugosl. krune 5. reda (1933. ) kao šum. savjetnik u mirovini.

 *** ŠL 1898., s. 73; 1899., s. 584; 1905., s. 462; 1918., s. 138; 1922., s. 39; 1923., s. 254; 1925., s. 136, 343, 402, 630; 1927., s. 106; 1928., s. 387; 1933., s. 210.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 19.
 *** ŠN. s. 52.
 Švagelj, D.: Mato Medvedović, Godišnjak Pododbora MH 3, Vinkovci 1964. s. 165-166.
 Segedi, N., Tonković, D.: Životopisi istaknutih šumara Vinkovčana. Godišnjak Ogranka MH, 12, Vinkovci 1995., s. 315-328.
 Klepac, D.: Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i vinkovačke okolice. HAZU, Centar za znanstveni rad, Vinkovci 1996., s. 8, 20, 34.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije, Vinkovci-Slav. Brod 1974., s. 534, 538.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG