ime LONČAR, Ilija
zvanje
zanimanje     
viši šumarski savjetnik
     

     www.sumari.hr
rođen2. 8. 1890.Slavsko Polje /Gvozd/
diplomirao1913.Banska Šćavnica
karijera1913.Žarnovnica /Slovačka/
1941.Direkcija šuma na Sušaku
djelovao Žarnovnica, Sveti Rok, Vranovina, Sokolovac, Zagreb, Sušak
umirovljen1950.
umro2. 5. 1971.Zagreb
dodatne listeautori Šumarskog lista

 Potječe iz šumarske obitelji. Zavolio je šume, pa je nakon završene gimnazije u Bjelovaru posao na studij šumarstva.
 Šumarstvo je završio u Banskoj Štiavnici 1913. god. Od 1913. do 1916. radio je kod Direkcije šuma u Žarnovici (tada Mađarska, a sada Slovačka). Kasnije je bio upravitelj Šumarija Sveti Rok, Vranovina i Sokolovac. Od 1927. god. bio je rukovoditelj Odsjeka za uređivanje šuma kod Zagrebačke direkcije. Od 1941. na čelu je Direkcije šuma na Sušaku, a nakon 1945. radi u Odsjeku za uređivanje šuma Ministarstva šumarstva. Od 1949. god. radi u Institutu za šumarska i lovna istraživanja NRH u Zagrebu, 1950. odlazi u mirovinu.
 Opsežan znanstveni i stručan rad mu se odnosi uglavnom na uzgajanje i uređivanje šuma. U stručnim krugovima poznat je kao odličan poznavalac rasta i razvoja sastojina.
 Napisao je nekoliko knjiga i velik broj znanstvenih, stručnih i poučnih članaka u Šum. listu, Šumarskim novinama, Lovačko-ribarskom vjesniku i Gozdarskom vestniku.
 "Od osobite su vrijednosti radovi o uzgoju mješovitih i otpornijih sastojina. Vrlo su zanimljivi članci o pretvorbi čistih sastojina, uzrocima degradacije sastojina, važnosti grmlja u sastojini i ulozi pomoćnih stabala u sastojini. Vrijedan doprinos proučavanju obnove šuma daje svojim radovima o sadnji prikraćenih biljaka, presađivanju, pošumljavanju i oplodnim sječama. U studiji o kestenu i bagremu zalaže se za siru upotrebu tih dviju vrsta kod obnove naših šuma", (Hren, V., 1971. ).
 Obnašao je važne dužnosti u Šumarskom društvu. Za svoj predani rad proglašen je 1961. zaslužnim članom Saveza ITŠID.
 Za vrijeme školovanja i studija bavio se slikarstvom (ugljen i akvarel), a naročito se isticao kao portretist. Bio je istaknuti stručnjak za lov i pčelarstvo.

1Ing. I. Lončar, 1937: Nešto o proredama.. Š.L. 10-11, s.557 PDF
2Srneći štik. LRV 12, 1940., s. 560-564.
3Oplodna sjeća u bukovim sastojinama. Šum. list., 1946.
4Uzajamno otpornije sastojine. Ibid., 1946.
5Ing. Ilija Lončar, 1946: Oplodna sječa u bukovim sastojinama. Š.L. 1-6, s.36 PDF
6Ing. Ilija Lončar, 1946: Šumarstvo i pčelarstvo. Š.L. 7-9, s.99 PDF
7Ing. Ilija Lončar, 1946: Uzgajajmo otpornije sastojine. Š.L. 10-11, s.135 PDF
8Vrebanje srnjaka. LRV 5, Zagreb 1947., s. 3-6.
9Srne kod nas. LRV 2, Zagreb 1947., s. 7-9.
10Lov na divlje svinje. Ibid. 7., s. 8-10.
11Ing. I. Lončar, 1947: Medena rosa. Š.L. 4-5, s.157 PDF
12Ing. I. Lončar, 1947: Presađivanje bukovih biljka. Š.L. 9, s.296 PDF
13Ing. I. Lončar, 1948: Pošumljavanje nizinskih šuma. Š.L. 9-10, s.289 PDF
14O pravilnoj obnovi sastojina lužnjaka i graba. Ibid., 1949.
15Ing. I. Lončar, 1949: O pravilnoj obnovi sastojina lužnjaka i graba. Š.L. 6-7, s.201 PDF
16ing. I. Lončar, 1950: Potreba većeg rasprostranjenja pitomog kestena. Š.L. 1-2, s.58 PDF
17Lončar I., 1950: Roth: Borovac (Pinus strobus L.).. Š.L. 3-4, s.157 PDF
18ing. I. Lončar, 1950: Pretvorba čistih nizinskih hrastika u mješovite sastojine. Š.L. 11, s.441 PDF
19O postopni sećnji v bukovih gozdovih. Gozd. vestnik, Ljubljana 1951.
20Njega šuma proredom. Inst. za šum. i lov. istraživanja, Zagreb, 1951., sv. 5., s. 59.
 NJEGA ŠUMA PROREDOM; INSTITUT ZA ŠUMARSKA ISTRAŽIVANJA, ZAGREB 1951. BIB
21ing. I. Lončar, 1951: Uzgoj bagrema u svrhu povećanja proizvodnje rudničkog drveta. Š.L. 7, s.250 PDF
22Njega šuma čišćenjem. Šum. novine, Zagreb 1952., 8/9, s. 2-3.
23Ing. I. Lončar, 1952: Ing. I. Podhorski: Uzgoj topola. Š.L. 5-6, s.189 PDF
 POŠUMLJIVANJE; INSTITUT ZA ŠUMARSKA ISTRAŽIVANJA NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB 1953. BIB
24O pošumljavanju. Institut za šum. i lovna istraživanja, Zagreb, 1953., sv. 13.
25Mješovite sastojine su mnogo korisnije. Šum. novine, Zagreb 1953., 3, Š. L.
26Prijedlog za organizaciju tržišta. Ibid., 9, s. 2.
27Važnost grmlja i mekih vrsta u šumskoj biljnoj zajednici. Ibid., 11, s. 2-3.
28Da li se smije proredom prekidati sklop sastojine? Ibid., 11, s. 6.
 O POŠUMLJAVANJU; INSTITUT ZA ŠUMARSKA ISTRAŽIVANJA NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB 1953. BIB
29Prorede. Ibid. 1954.
30Redćenje. Gozd. vestnik, Ljublj. 1955.
31Da li šikare mogu postati produktivne. Šum. novine, Zagreb 1955.
32Pomoćna stabla u sastojini. Ibid., 1955.
33Sastojina nam govori da li je valjano njegovana. Ibid. 1955.
34Upotreba prikraćenih sadnica. Ibid. 1955.
35Njega gozda v SR Hrvatski. Gozd. vestnik, Ljubljana 1956.
36Ing. I. Lončar, 1957: Mješoviti uzgoj nizinskih vrsta drveća. Š.L. 9-10, s.379 PDF
37Mješoviti uzgoj nizinskih vrsta drveća. Šum. list 9-10, 1957., s. 379-382.
38Lončar I., 1958: O njezi bukova mladika.. Š.L. 5-6, s.157 PDF
39Predrast i njega sastojina. Ibid., 1959.
40Lončar I., 1959: Predrast i njega sastojina. Š.L. 8-9, s.271 PDF
41Uzroci degradacije sastojina. Š. L., 1960.
42Lončar Ilija, 1960: Uzroci degradacije sastojina. Š.L. 9-10, s.307 PDF
 (ČLANCI U ČASOPISU 'ŠUMARSKI LIST')

 ŠL: 1919., s. 314; 1921., s. 208; 1923., s. 64, 186, 569; 1925., s. 554; 1927., s. 433; 1929., s. 302; 1932., s. 642; 1936., s. 586; 1937., s. 268; 1940., s. 261, 515; 1941., s. 112, 408.
 Borošić, J.: SIS, s. 26, 39, 86, 133.
 Kauders, A.: Šum. bibliograf. I, s. 56, 211.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976., s. 76, 84, 85, 91, 92, 96, 97, 118, 330, 412.
 *** ŠIM, s. 83-84, 118, 150-151, 178.
 *** ŠE II, JLZ, 1983., s. 366.
 V. Hren (in memoriam). Šum. list 11. -12, 1971., s. 480-482.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, Zagreb 1993., s. 171, 198, 219, 420.
 *** HŠD 1846-1996., s. 221, 230, 241. 276.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HREN, Vladimir: Ing. Ilija Lončar, ŠL 11-12/1971, s.480 PDF