ime S., Mladen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, prof., leksikograf
      prof., leksikograf

     www.sumari.hr
niže obr.1944.Duga Resa
srednje obr.1952.Karlovac
apsolvirao1956.
diplomirao15. 10. 1959.
karijera1. 12. 1959.šumarija Karlovac
16. 9. 1961.Šumarska škola Karlovac
10. 9. 1981.INA Naftaplin
umirovljen31. 5. 1992.
dodatne listeautori Šumarskog lista

 Sin Dragutina i Ane r. Latković. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio činovnik, zatim nastavnik, a majka učiteljica.
 Pučku školu završio je u Dugoj Resi 1944., a Gimnaziju "Dr. Ivana Ribara" u Karlovcu 1952. Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je 1955.-56. škol.g., a diplomirao na ŠG odsjeku 15.10.1959.
 Pri kraju studija i u razdoblju do zapošljavanja (1959.) radio je honorarno u tadašnjem Zavodu za dendrometriju. Snimao je modelna stabla na području Šumarije Okučani i obrađivao dobivene podatke u svrhu izrade tabela drvnih masa za poljski jasen.
 Od 1.12.1959. do 5.4.1960. radio je kao pripravnik u Šumariji Karlovac I, koja je od 1.1.1960. u sastavu ŠG Karlovac. Zatim je do 20. IX. iste godine radio u Šumariji Duga Resa kao voditelj uzgojnih radova, posebno zadužen za rasadnik Sela. Slijedi služenje vojnog roka do kolovoza 1961. godine.
 Dvadeset godina (16.9.1961.-9.9.1981.) radio je na Šumarskoj školi u Karlovcu kao profesor tehni-čkog crtanja, nacrtne geometrije, geodezije i dendrometrije, a predavao je i matematiku, uzgajanje šuma i za-štitu na radu. Stručni ispit za zvanje profesora srednje škole položio je 6.12.1965. pri Filozofskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Uz predavanja na školi u Karlovcu obnašao je od 1966. do 1981. dužnost voditelja obrazovanja uz rad radnika u šumarstvu za šum. tehničare i osposobljavanja radnika u šumarstvu za rad motornom pilom, traktorima i dizalicama za područje Hrvatske i sjeverozapadne BiH. Sudjelovao je u radu školskih i republičkih povjerenstava za izradu nastavnih planova i programa za podru-čje šumarstva, kao i u pripremama za natjecanje učenika šumarskih škola bivše Jugoslavije.
 Prigodom proslave 50. obljetnice rada Šum. škole Karlovac (1997.) primio je Zahvalnicu za doprinos radu i napretku škole.
 Posljednji dio radnog vijeka proveo je u INA-Naftaplinu Zagreb, gdje je od 10.9.1981. do odlaska u mirovinu 31.5.1992. radio u Centru za obrazovanje radnika kao specijalista za obrazovanje. Bio je zadužen za praćenje obrazovanja radnika uz rad (III.-VII. stupanj), iz rada (V. stupanj i studij naftnog rudarstva), na poslijediplomskom studiju i specijalizaciji, te na prekvalifikacijama. U "Vjesniku INA-Naftaplina" (1990. i 1991.) u nekoliko je navrata prikazao stanje i perspektive obrazovanja uz rad. Uz to vodio je grupu za izradu nomenklature zanimanja za djelatnost "proizvodnja nafte i zemnog plina".
 Nakon umirovljenja (1992.) živi u Zagrebu.
 Bio je suradnik Šumarskog lista (1967., 1976., 1978.), a tu je suradnju nastavio i 1997. godine. Naime, kao umirovljenik bavi se poviješću šumarstva u Hrvatskoj. U Hrvatskom šumarskom životopisnom leksikonu suradnik je u 1. knjizi (A-F, 1996.), a suradnik i jedan od urednika 2. (G-K, 1997.), 3. (L-P, 1998.), 4. (P-Š, 1999.), 5. (Š-Ž, 2000.) i nadasve 6. knjige podnaslova Tehničari i čuvari šuma - lugari (A-Ž, 2003.). Ukupno je obradio za leksikon oko 600 biobibliografskih jedinica.
 Za područje L-P posebno je obradio sve podatke "Promjene u službi" hrvatskih šumara, koje je objavljivao Šum. list (1877.-1945.), te je sastavio veći broj životopisa koji su prvi puta objavljeni u ovom HŠŽ leksikonu (npr. Laksar, D., Lovrić, L., Oraš, I., Pavlić, A., Piršić, V., Pleša, N., Prpić, P. i dr.). Time je dao velik doprinos povijesti hrvatskoga šumarstva.
 Za CD-ROM, na kojem je objavljen sadržaj 1.-5. knjige HŠŽL, napisao je temeljit i opsežan pogovor u kojem je dan sintetičan pregled svega objavljenog u tim knjigama. Kako je HŠŽL temelj i ovog internetskog Imenika hrvatskih šumara, jasno je da je sav taj rad prenesen i na ovaj medij i time dostupan urbi et orbi. Gore spomenuti "sintetičan pregled svega objavljenog" dostupan je OVDJE.
 Bio je suradnik i na Hrvatskom leksikonu drvnih tehnologa (2002.), jer su i u njemu objavljeni životopisi šumara - utemeljitelja drvne struke.
 Uz povjesne ličnosti hrvatskog šumarstva, u svim je knjigama HŠŽL, a posebno u šestoj, prikupljao podatke o svojim bivšim kolegama i učenicima Šumarske škole u Karlovcu i obradio ih za tisak.
 Kao urednik i suradnik HŠŽ leksikona jedan je od najplodnijih, najmarljivijih, najpreciznijih i najpouzdanijih skupljača podataka o hrvatskim šumarima i šumarstvu u Hrvatskoj. Posebno valja naglasiti daje izvanredan "lovac na pogreške". Samo njemu valja zahvaliti da je u Leksikonu broj tiskarskih i sadržajnih griješaka sveden na minimum.
 Svojim je nesebičnim radom definitivno zadužio hrvatsko šumarstvo.
 Objavio je skripta i članke u raznim časopisima i publikacijama. Od 1997. pretežito surađuje u Šumarskom listu i časopisu Hrvatske šume.
 Nakon okončanja rada na HŠŽ leksikonu 2003. samoinicijativno nastavlja s istraživanjem, prikupljanjem i sređivanjem podataka koji u HŠŽ leksikonu nisu mogli biti objavljeni, a mogli bi se koristiti za eventualno drugo, dopunjeno izdanje leksikona, za objavljivanje u stručnim časopisima kao prilog povijesti šumarstva u Hrvatskoj, a svakako će se pojavljivati kao integralni dio Imenika hrvatskih šumara na internetski stranicama Hrvatskog šumarskog društva (www.sumari.hr).

1Kadrovi i obrazovanje (s Novak, I.) U: INA-Naftaplin 1952.-2002. INA - industrija nafte, Zagreb 2002., s. 247-252
2Uzgoj šuma - Ekologija šuma, (skripta za III. razred). Šum. škola Karlovac 1962., s. 37-72.
3Neidhardt N., Skoko M., 1967: Prilog pitanju postotka šumovitosti Jugoslavije. Š.L. 3-4, s.122 PDF
4H. L., 1976: Aktivnost školskog centra u Karlovcu na osposobljavanju radnika iz šumarske proizvodnje. Š.L. 3-4, s.180 PDF
5M. Skoko, 1978: IX Savezno takmičenje učenika šumarskih škola. Š.L. 11-12, s.526 PDF
6Šumarska škola za odrasle. Šum. škola Karlovac 1947-1997., Karlovac 1997., s. 27-28.
7Školske publikacije. Ibid. s. 52-53.
8Skoko, M., 1997: Hrvatsko šumarsko društvo 1846 - 1996, Zagreb 1996.. Š.L. 1-2, s.56 PDF
9Skoko, M., 1997: Fran Žaver Kesterčanek, velikan hrvatskog šumarstva. Š.L. 7-8, s.391 pdf
10Skoko, M., 1998: Oskar Piškorić, dipl. inž. šum. (1909 -1998). Š.L. 3-4, s.200 pdf
11Skoko, M., 1998: Izlaz Vrata - vodič za landrafce po fužinarskom kraju. Š.L. 11-12, s.571 PDF
12Skoko, M., 1998: Prilog životopisu Frana Žavera Kesterčaneka. Š.L. 11-12, s.576 PDF
13Skoko, M., 1999: Juraj Lipovšćak, dipl. inž. šum. (1916 - 1999). Š.L. 5-6, s.281 PDF
14Skoko, M., 2000: Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Š.L. 9-10, s.587 PDF
15Skoko, M., 2001: Ivan Šavor, dipl. ing. šum. - stogodišnjak. Š.L. 5-6, s.333 PDF
16Skoko, M., 2002: Juraj - Jurica Gašparović (1933 - 1999). Š.L. 7-8, s.429 PDF
17Skoko, M., 2002: Ladislav Hang (1909-2001). Š.L. 7-8, s.431 PDF
18Skoko, M., 2002: Helmut-Juraj Strache (1936 - 2001). Š.L. 9-10, s.547 PDF
19Skoko, M., 2002: Marinko Vučinić (1927 - 2001). Š.L. 11-12, s.665 PDF
20Skoko, M., 2003: Mr. ph. Marija Stjepanović rođ. Kesterčanek zakoračila u drugo stoljeće života. Š.L. 1-2, s.73 PDF
21Skoko, M., 2003: Ivan – Juco Rukavina (1923 – 2001). Š.L. 3-4, s.206 PDF
22Pavelić, J., Skoko, M., 2003: Branislav Brkić (1947 – 2001). Š.L. 3-4, s.207 PDF
23Skoko, M., 2003: Ivan Šavor, dipl. ing. šum.. Š.L. 5-6, s.296 PDF
24Skoko, M., 2003: Petar Ivanić (1956 – 2001). Š.L. 7-8, s.431 PDF
25Skoko, M., 2003: Pavel (Pavle) Šinka (1913 – 2002). Š.L. 7-8, s.433 PDF
26Skoko, M., 2003: Šumarska i drvodjelska škola Karlovac – dvije obljetnice mature i priznanja. Š.L. 11-12, s.629 PDF
27Skoko, M., 2003: Mr. ph. Marija Stjepanović rođ. Kesterčanek (1902 – 2003). Š.L. 11-12, s.643 PDF
28Skoko, M., 2004: Najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj Ivan Šavor proslavio je 103. rođendan. Š.L. 5-6, s.337 PDF
29Skoko, M., 2004: Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903 – 1997). Š.L. 7-8, s.459 PDF
30Skoko, M., 2005: 50 godina projektnog biroa Šumarstva i drvne industrije – projektnog biroa “Palmotićeva 45” u Zagrebu (1954–2004). Š.L. 1-2, s.87 pdf
31Skoko, M., 2005: Ivan Šavor, dipl. ing. šum, prof. (1901 – 2005), najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.453 pdf
32Skoko, M., 2005: Drago Martinović (1931–2004). Š.L. 9-10, s.554 PDF
33Skoko, Mladen, 2006: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu. Š.L. 5-6, s.277 pdf
34Skoko, Mladen, 2006: Prilog životopisu Ivana Grigorijeviča Jakovljeva. Š.L. 7-8, s.366 PDF
35Skoko, Mladen, 2006: Proslava 55. obljetnice mature generacije 1950/51. Šumarske škole Karlovac. Š.L. 7-8, s.381 PDF
36Skoko, M., 2007: 150 Obljetnica rođenja Frana Žavera Kesterčaneka (1856 – 2006). Š.L. 1-2, s.79 PDF
37Mladen Skoko, 2007: Život i djelo Albina Leusteka glavnog šumara zagrebačke gradske šumarije na Medvednici. Š.L. 5-6, s.291 PDF
38Skoko, M., 2007: Prva generacija šumarskih tehničara započela je školovanje 1946. u Glini, a završila 1949. u Karlovcu. Š.L. 11-12, s.609 PDF
39Skoko, Mladen, 2008: Šumarska škola u Glini i Karlovcu - Prva generacija, Zagreb, digitalno izdanje PDF 1,7 MB
 ŠUMARSKA ŠKOLA U GLINI I KARLOVCU PRVA GENERACIJA ; vlastita naklada autora, Zagreb 2008. BIB
40Skoko, Mladen, 2009: Obnovljena stara zgrada Šumarske škole u Karlovcu. Š.L. 1-2, s.98 PDF
41Skoko, Mladen, 2009: O šumarskom stručnjaku Tomi Bikčeviću i Bikčevićevoj stazi na Medvednici. Š.L. 5-6, s.362 PDF
42Skoko,Mladen, 2011: Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, dvije obljetnice mature. Š.L. 7-8, s.407 PDF
43Skoko, Mladen, 2012: Josip Ivanković, dipl. ing. šum.(1938–2011). Š.L. 1-2, s.110 PDF
44Radovi u časopisu "HRVATSKE ŠUME"
 (ČLANCI U ČASOPISU 'ŠUMARSKI LIST')

 *** ŠN, s. 369; SŠN 2, 1998., 690.
 *** PŠH 1846-1996., s. 419.
 *** K prikazu knjige "Šumarska dendrologija" J. Hermana, ŠL 1-2/1977 s.111
 Piškorić, O.: Proslava 30.g. rada Šum. škole Karlovac. ŠL 1978., s. 522-525.
 Perić, N.: Svi rakovački maturanti 1882-1995. Impressum Karlovac, 1995., s. 43, 220.
 *** Šum. škola Karlovac 1947-1997. Karlovac 1997., s. 27, 52, 61-63, 70, 136.
 Piškorić, O.: Proslava 50-godišnjice rada srednje Šumarske škole u Karlovcu. ŠL 11-12, 1997., s 675-677.
 Frković, A.: Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Sveobuhvatno vrelo. LV 9, 1997., s. 45.
 Čampa, A.: Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Objavljena i druga knjiga (G-K). HŠ 9,1997., s. 12.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista 1976-1995. ŠL 3-4, 1997., s. 182.
 Čampa, A.: Književnost - Hrvaški gozdarski biografski leksikon. GozdV 56 (1998.) 10, Ljubljana, s. 486.
 Frković, A.: Hrvatski šumarski životopisni leksikon - 3. knjiga: Šumari lovci. LV 1-2, 1999., s. 34.
 Čampa, A.: “Hrvatski šumarski životopisni leksikon” oduševio šumarske stručnjake i šumare. HŠ 25,1999., s. 18.
 *** SKOKO, Mladen (životopis). HŠŽ lekiskon, knjiga 4., Zagreb 1999., s.295-296
 Čampa, A.: Hrvatski šumarski životopisni leksikon dobiva cjelovit izgled. HŠ 34,1999., s.24
 Frković, A.: Lovci sa šumarskom titulom. 4. knjiga HŠŽ leksikona predstavljena u Hrvatskim šumama, LV 9,1999., s.28
 *** Biškup Ferdo (životopis). HŠŽ leksikon. knjiga 5. (dodatak), Zagreb 2000, s.322-323
 Lončarić, A. Z.: Kompletiran Šumarski životopisni leksikon. HŠ 41,2000., s.19
 *** Šumarski leksikon na disketi. HŠ 42,2000., s. 31
 Frković, A.: Sva znanja o šumarima i šumarima lovcima. Predstavljena peta knjiga HŠŽ leksikona. LV 9,2000., s.19
 Mrkobrad, M.: Svjedok vremena. Prvih 100 godina u životu šumara Ivana Šavora. HŠ 54,2001., s.28-29
 Sučić, J.: Zagrepčanin Mladen Skoko pohranio sve objavljene karikature Srećka Puntarića. Večernji list, Zagreb. 8.8.2002.
 Marjanović, D.: Stoti rođendan svastike kipara Ivana Meštrovića. Proslava u obitelji mr. ph. Marije Kesterčanek - Stjepanović. Dubrovački vjesnik br. 2701., 2.11.2002., s. 17
 *** SKOKO, Mladen (životopis). HŠŽ lekiskon, knjiga 6., Zagreb 2003., s.287-289
 Mrkobrad, M.: U Leksikonu je objavljeno više od 13 tisuća imena hrvatskih šumara. Intervju sa dr. sc. Josipom Biškupom, glavnim i odgovornim urednikom HŠŽ leksikona. HŠ 87,2004., s. 17-18
 Martić, D.: Bombelles, grofovska lovišta Varaždinske županije, II. dio. Split 2005.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG