ime KNEŽEVIĆ, Ivan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      izv. sveuč. profesor predmeta Šumske komunikacije i Građevinarstvo

     www.sumari.hr
rođen5. 10. 1929.Osijek
niže obr. Osijek
srednje obr.1948.Zagreb
apsolvirao1953.
diplomirao12. 6. 1956.
doktorirao25. 7. 1990.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1956.Projektni biro šumarstva
22. 3. 1962.Šumarski fakultet u Zagrebuasistent
1974.Šumarski fakultet u Zagrebuviši predavač
1991.Šumarski fakultet u Zagrebudocent
1993.Šumarski fakultet u Zagrebuizvanredni profesor
djelovao Zagreb, Zalesina, Gorski kotar
umirovljen1995.Zagreb
umro2010.Zagreb
dodatne listeautori Šumarskog lista

 Osnovnu školu i četiri razreda gimnazije završio je u Osijeku, a ostale u Zagrebu, gdje je i maturirao 1948.
 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je nast. g. 1952.-53., a diplomirao na Šumsko-industrijskom odsjeku 12.6.1956.
 Za vrijeme studija radio je u zagrebačkom poduzeću Cestogradnja, zatim u Projektnom birou šumarstva i drvne industrije u Zagrebu te u poduzeću Građevinar u Ogulinu. Svi ti poslovi bili su vezani za kasnije bavljenje projektiranjem i trasiranjem šumskih cesta te istraživanjem zakonitosti otvaranja šuma.
 God. 1962. postao je asistent za predmet Šumske komunikacije u Zavodu za šumsko građevinarstvo i komunikacije Šum. fakulteta u Zagrebu. Reizabran je za asistenta iz navedenog predmeta 1965. i 1968. te 1972. za predmet Šumska transportna sredstva. Godine 1974. izabran je za višeg predavača predmeta Šumske komunikacije.
 Doktorirao je 1990, u zvanje docenta izabran je 1991, a u zvanje izv. profesora 1993. god.
 Baveći se operativnim zadacima na Šumarskom fakultetu, stupanj doktora znanosti uspio je postići tek potkraj radnog vijeka. Naime, niz godina bio je rukovoditelj NŠPO Zalesina u Gorskom kotaru, a potkraj staža preuzeo je položaj direktora Šumarskog fakulteta. U mirovinu je otišao 1995. sa mjesta voditelja Katedre za šumska transportna sredstva, kao izvanredni sveučilišni profesor.
 Njegov znanstveno-istraživački rad usko je povezan s područjem njegova nastavnog rada, a uz istraživanja, provedena zbog stjecanja novih znanja o pojavama i zakonitostima u svezi s ekonomičnim rasporedom šumskih prometnica u prebornim šumama, te osobito o utjecaju načina gospodarenja i vrste sječa na takve postupke. Najveći dio njegova rada sastojao se od stvaralačke primjene stečenih znanja na nova područja, poglavito od stvaranja modela otvaranja šuma u uvjetima Gorskoga kotara, te pronalaženja podobnih pozajmišta kvalitetnih materijala za gradnju šumskih prometnica.
 Bio je društveno-politički aktivan: jedan mandat bio je direktor Šum. fakulteta u Zagrebu, a niz godina bio je rukovoditelj NŠPO Zalesina. Kao umirovljenik živi u Zagrebu.

1Kompleksni utjecaj činilaca na optimalnu gustoću mreže šumskih prometnica u prebornim šumama Gorskog kotara. Ibid., s. 136-145.
2Utjecaj strukture sastojine na optimalnu gustoću mreže šumskih prometnica u prebornim šumama Gorskog kotara. Mehanizacija šumarstva, 3(1980), 3-4, 107-122.
3Yugoslav experience in designing thinning machines, (sa S. Severom). Zbornik konferencije IUFRO P4.02.01, 17-22. rujna 1989, Hyytiala, Finska, 75-97.
4Yugoslav experience in Studying the vehicle-soil system (sa S. Severom i A. Vrankovićem). Zbornik radova seminara Utjecaj mehaniziranja šum. radova na tlo, Louvain-la-neuve (Belgia) ECE-FAO-ILO-IUFRO, 1989, 225-234.
5Form index as possible criterion for classification of forest off-road vehicles, (sa S. Severom), Budimpešta 1991, Vol.II, 468-476.
 Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Vlado Goglia, Ivan Knežević, Ivan Martinić, Stjepan Puljak, Stjepan Risović, Vencl Vondra, 2001: Šumarsko inženjerstvo u jelovim sastojinama - rad, otvaranje šuma i uporaba mehanizacije. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 687
 (ČLANCI U ČASOPISU 'ŠUMARSKI LIST')

 *** Šum. nastava, s. 368, 439.
 *** Šum. list 1-2, 1995., s. 56.
 *** HŠD 1996., s. 282, 417.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 417.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: 50 godina projektnog biroa Šumarstva i drvne industrije – projektnog biroa “Palmotićeva 45” u Zagrebu (1954–2004), ŠL 1-2/2005, s.87 PDF
 HORVAT, Dubravko: Izv. prof. dr. sc. Ivan Knežević, dipl. ing. šum.(1929–2010), ŠL 3-4/2011, s.206 PDF