ime TOMIČIĆ, Božidar
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

     www.sumari.hr
rođen9. 10. 1928.Venac Mrežnički /Duga Resa/
niže obr.1939.Donji Zvečaj
srednje obr.1947.KarlovacMuška realna gimnazija
apsolvirao1951.Šumarski fakultet u Zagrebu
diplomirao20. 3. 1952.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao21. 9. 1981.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 5. 1952.Ogulinpripravnik
1. 10. 1953.Šumarija Vrbanjapomoćnik upravitelja, upravitelj
6. 4. 1960.ŠG Spačva Vinkovciruk. tehničke operative
26. 7. 1963.ŠG Daruvarrukovoditelj iskorištavanja
25. 1. 1964.ŠG Bjelovariskorištavanje šuma
1. 11. 1991.JP Hrvatske šumerukovoditelj Razvojnoplanske službe
djelovao Bjelovar
umirovljen1. 4. 1995.Zagreb
umro19. 1. 2013.Zagreb
dodatne listeautori Šumarskog lista, HŠD četvrtak

 Sin Luke i Ruže r. Maričić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio radnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Donjem Zvečaju 1939., a Mušku realnu gimnaziju u Karlovcu 1947. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odsjeku škol.g. 1950.-51., a diplomirao 20.3.1952. Na Šum. fakultetu u Zagrebu magistrirao je 21.9.1981. iz područja iskorišćavanja šuma, obranivši rad pod naslovom "Komparativno istraživanje izvlačenja prostornog drva u prigorskobrdskim uvjetima".
 Rad u šumarskoj struci započeo je kao pripravnik u ŠG "Javornica" Ogulin (1.5.1952.-18.9.1952.). Nakon odsluženoga vojnoga roka zaposlen je kao pomoćnik upravitelja Šumarije Vrbanja (1.10.1953.- 5.4.1955.), a zatim je na mjestu upravitelja (do 5.4.1960.). Od 6.4.1960. do 25.7.1963. rukovoditelj je tehničke operative i iskorištavanja šuma u ŠG "Spačva" Vinkovci. Nakon toga dolazi u ŠG Daruvar za rukovoditelja iskorišćavanja šuma (26.7.1963.- 24.1.1964.), ali ubrzo zbog spajanja gospodarstva prelazi u ŠG Bjelovar, gdje ostaje do kraja 1990. god. Najprije do 31.7.1985. radi na mjestu referenta iskorištavanja šuma, a nakon toga do 25.9.1987. bio je savjetnik za iskoriš-tavanje šuma, a zatim do preustroja hrvatskoga šumarstva bio je v.d. rukovoditelj proizvodnokomercijalnog sektora.
 U JP "Hrvatske šume", UŠ Bjelovar bio je savjetnik za iskorištavanje šuma od 1.1.1991. do 31.10.1991., a nakon toga rukovoditelj je Razvojnoplanske službe JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb - Direkcija (1.11.1991.-31.3.1995.). Dana 1.4.1995. otišao je u mirovinu.
 Radni vijek ispunio je uvođenjem mehanizacije i razvojem novih tehnologija, organizacije i metoda rada u iskorištavanju šuma, te stvaranjem boljih radnih i životnih uvjeta za šumske radnike, što je dovelo do izrazitog povećanja produktivnosti rada. Izradio je norme radova u iskoriš-tavanju šuma, koje se norme primjenjuju već tri desetljeća u šumarstvu sjeverozap. Hrvatske. Djelatan je sudionik svih natjecanja šumskih radnika u razdoblju od 1964. do 1995. g.
 U ŠG Bjelovar organizirao je osnivanje Prototipnoproizvodne radionice, gdje je izrađeno više originalnih traktorskih priključaka za radove u uzgajanju i iskorištavanju šuma.
 Inicijator je i sudionik izradbe prvog hrvatskog šumskog zglobnog traktora "Ecotrac".
 Za vrijeme rada u Šumariji Vrbanja pomagao je izdašno novčano elektrifikaciju sela istočne Županjske Posavine. Isključivo sredstvima šumarije financirana je gradnja 9 km duge ceste Soljani - Strošinci. Njezinim stavljanjem u promet 23.11.1958. god. potonje je selo povezano sa Županjom i Vinkovcima, što je imalo veliko značenje za ovo najistočnije hrvatsko mjesto. Glavni je urednik edicije "Slavonski hrastici" (Zagreb 1996.).
 Primio je više priznanja i nagrada, a 1982. proglašen je za istaknutog inventivnog radnika u šumarstvu. God. 1993. dobio je nagradu za Životno djelo "Faust Vrančić", za ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, izuzetne rezultate u unapređivanju znanstvenog i tehničkog opismenjavanja, te razvitku tehnologije i tehničkog stvaralaštva. (INTERVIEW)
 Aktivan je član HŠD.
 Kao umirovjenik živi u Zagrebu.

1Iskorištavanje šuma na Bilogorskopodravskom području. Monografija "Sto godina šumarstva bilogorskopodravske regije", Bjelovar 1974., s. 269-320.
2B. Tomičić, 1975: Traženje povoljnih načina manipulacije prostornim drvom. Š.L. 11-12, s.408 PDF
3Utjecaj tehnologije i organizacije na proizvodnost i mehaniziranost radova u iskorišćivanju šuma. Zbornik radova "Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi", Opatija 1983., s. 81-91.
4ŠF Zagreb "Stanje i perspektive proizvodnje, svojstava i upotrebe ploča iz usitnjenog drva". Bjelovar 1984.
5Tomičić, B., 1986: Razvoj mehanizacije, tehnologije i organizacije rada u iskorišćivanju šuma u Šumskom gospodarstvu »Mojica Birta« Bjelovar. Š.L. 1-2, s.29 PDF
 HRVATSKE ŠUME ´93; Hrvatske šume, Zagreb 1993. BIB
 
 POSLOVNO IZVJEŠĆE 1993; Hrvatske šume, Zagreb 1994. BIB
 HRVATSKE ŠUME 1991.-1994. POSLOVNO IZVJEŠĆE; Hrvatske šume, Zagreb 1995. BIB
 POSLOVNO IZVJEŠĆE 1994; Hrvatske šume, Zagreb 1995. BIB
 HRVATSKE ŠUME - NAJVEĆE OBNOVLJIVO BOGATSTVO REPUBLIKE HRVATSKE; Hrvatske šume, Zagreb 1996. BIB
 POSLOVNO IZVJEŠĆE 1995; Hrvatske šume, Zagreb 1996. BIB
 POSLOVNO IZVJEŠĆE 1996; Hrvatske šume, Zagreb 1997. BIB

nedeterminirano:
6Proizvodnja sitnog industrijskog drva za mehaničku i kemijsku preradu. Bilten ZIDI,
 (ČLANCI U ČASOPISU 'ŠUMARSKI LIST')

 *** ŠN, s. 365.
 *** Zbornik Bjelovar 1974., s. 351, 418, 470.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 188.
 Sučić, M.: KUD "Šumari" Vinkovci. Vinkovci 1998., s. 26, 81, 133, 134, 158, 169, 186.
 *** SŠN 2, 1998., s. 632, 666, 688.
 *** ŠL 1958., s. 115; 1999., s. 273.
 Domovinu obožavati radom, Hrvatske šume (novine) br. 33/1994. s.3 (PDF)
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KAUZLARIĆ, Đuro: Mr. sc. Božidar Tomičić (1928–2013), ŠL 1-2/2013, s.122 PDF