prije
ime D., Mandica
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

     www.sumari.hr
niže obr.1978.Lički Osik
srednje obr.1982.Gospić
apsolvirala1986.
diplomirala25. 3. 1987.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
magistrirala Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
karijera8. 6. 1987.ŠG Lika Gospićtaksatorica
1991.UŠ Gospićstručni suradnik za mehanizaciju; ss za planiranje
1995.UŠ Gospićrukovoditeljica odjela za planiranje
trenutno, od2001.UŠP Gospićrukovoditeljica Odjela za ekologiju
dodatne listeautori Šumarskog lista

 Kćerka Mladena (tokara) i Marije r. Rendulić (kuharice), Hrvatica, rimokatoličke vjere, rođena u Gospiću 12. lipnja 1963. godine.
 Osnovnu školu završila je u Ličkom Osiku 1978. g., a srednju u Gospiću 1982. g.
 Upisuje se na Šumarski fakultet u Zagrebu 1.10.1982. gdje i diplomira 25.3.1987. iz područja zaštita šuma. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Važnije mikoze borovice (Junperus spp. )".
 Zapošljava se 8.6.1987. u tadašnjem Š. G. "Lika" u Gospiću na radnom mjestu taksatorice. Godine 1991. prelazi na radno mjesto stručne suradnice za mehanizaciju, a 1992. na radno mjesto stručne suradnice za planiranje. Radila je kao rukovoditeljica Planskog i analitičkog odjela u razdoblju 1995.-2001. godine, a od 2001. godine rukovoditeljica je Odjela za ekologiju u UŠP Gospić.


Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2004. godine stručni poslijediplomski studij iz područja Ekološko oblikovanje krajobraza i zaštita prirode. Obranivši magistarski rad pod naslovom "Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje Park šume Laudonov gaj", stekla je akademski stupanj magistra specijaliste. Regionalna je koordinatorica FSC certifikacije za područje UŠP Gospić od 2007. godine.
 Članica je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije od 2006. godine i ovlašteni je inženjer šumarstva, ovlašteni inženjer šumarstva za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo te ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma. U prosincu 2014. godine izabrana je za članicu Skupštine Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije na mandat od četiri godine.
 Kao rukovoditeljica odjela za ekologiju i stručnjakinja za ekološka pitanja, sudjeluje u televizijskim emisijama, a svojim tekstovima o šumarstvu i ekologiji u tiskanim medijima. Dugi niz godina piše vijesti koje pokrivaju djelovanje UŠP Gospić. Suradnica je u ličkim lokalnim medijima na temu šumarstva. Autorica je više radova u časopisima Šumarski list i Hrvatske šume.


Lokalno promiče šumarstvo i šumarsku struku sudjelovanjem u projektu „Škola u šumi, šuma u školi“ koji se odvija u osnovnim školama.
 Članica je Hrvatskoga šumarskog društva od 1987. Godine. Predsjednica je gospićkog ogranka HŠD-a u dva mandata od 2008. godine. U vrijeme vođenja ogranka podigla je količinu i kvalitetu aktivnosti, organizirajući mnogobrojne stručne ekskurzije i izlete u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu te promovirajući Liku i njene značajke prilikom posjeta šumara iz raznih krajeva. Organizira izložbe fotografija „Šuma okom šumara“ na području Like od 2011. godine.


Godine 2015. daje zapaženi doprinos obilježavanju 250. godine šumarstva i jedna je od organizatora Dana hrvatskog šumarstva koji su se održali u Lici i inicijatorica postavljanja spomen ploče prvoj šumariji na ovom području na Baškim Oštarijama.


Istinska zaljubljenica u prirodu, pogotovo u Velebit, te s pravom nositeljica Povelje s brončanom plaketom za očuvanje velebitskih šuma i doprinos Hrvatskom društvu biljne zaštite koju je dobila od istoimenog društva 2012. godine.


Članica je Hrvatskog društva biljne zaštite, Hrvatskog društva za arborikulturu i Planinarskog društva Šumar i Matice Hrvatske.


Godinama prirodu bilježi fotoaparatom, a sudjelovala je svojim fotografijama i na bjelovarskim salonima fotografije na kojem je stekla pohvalu za seriju fotografija „Zimski herbarij“.


Inicirala je izradu i izdavanje brošure „Neke znamenitosti u ličkim šumama“ koju je i realizirala u suautorstvu s tajnicom gospićkog ogranka HŠD-a Renatom Rudelić.


Udana, majka dvoje djece.

1Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus, 2005: Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559 PDF
2Dasović, M., 2007: Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje park šume “Laudonov gaj”*. Š.L. 11-12, s.549 PDF
 Otvorenje spomenika na Oštarijama - segment; Hrvatsko šumarsko društvo, Oštarije 2015. BIB
3Renata Rudelić, Mandica Dasović: Neke znamenitosti u ličkim šumama, Gospić 2015. BIB
 250 godina hrvatskoga šumarstva; HRT-HTV1, Zagreb 2015. BIB
 Laudonov gaj i crkva u Buniću; HRT-HTV1, Zagreb 2015. BIB
 250 godina hrvatskoga šumarstva; Hrvatski radio Otočac, Otočac 2015. BIB
 Neke znamenitosti u ličkim šumama; Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Gospić, Gospić 2015. BIB
4Mandica Dasović, 2016: JESEN U LICI. Š.L. 11-12, s.619 PDF
 Kako je jedan Škot rođen u Estoniji pošumio dio Krbavskog polja; HRT-HTV1, Zagreb 2020. BIB
5Mandica Dasović, 2020: Tomislav Rukavina, dipl. ing. šum. (6. lipnja 1936. – 24. lipnja 2020.). Š.L. 11-12, s.619 PDF
 Svijetski dan šuma 2021; HRT-HR2, Zagreb 2021. BIB
 Neke znamenitosti u ličkim šumama; HŠD ogranak Gospić, Gospić 2021. BIB
6Mandica Dasović, 2022: Nikola Milković, dipl. ing. šum. (Zagreb 25.3.1985. – Perušić 2.4.2020.). Š.L. 11-12, s.575 PDF
7Mandica Dasović, 2022: Karlo Posavec, dipl. ing. šum. (2.1.1927.–20.12.2021.). Š.L. 11-12, s.576 PDF
8Mandica Dasović, 2023: Rad ogranka Gospić od 2008. do 2022. godine. Š.L. 3-4, s.181 PDF
 (ČLANCI U ČASOPISU 'ŠUMARSKI LIST')

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GLAVAŠ, Milan: Brončana plaketa Mandici Dasović, ŠL 3-4/2012, s.199 PDF