ime ANDERLE, Vaclav Lev
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer i akademski slikar
     

     www.sumari.hr
rođen25. 8. 1859.Hlinska /Češka/
apsolvirao1882.Beč
umro27. 6. 1944.Podebrade /Češka/

 Sin šumarskog činovnika iz Češke. Nakon prerane očeve smrti i završene realne gimnazije nije mogao studirati slikarstvo.
 Šumarstvo je apsolvirao na Visokoj školi za kulturu tla u Beču, gdje je završio i Akademiju likovnih umjetnosti.
 Cijelog života službovao je kao šumar, najprije u Češkoj, a potkraj devetnaestoga stoljeća u Hrvatskoj, od čega tri godine u Gorskom kotaru. Niz godina ilustrirao je češke lovačke časopise. U Hrvatskoj je surađivao s nakladnikom L. Hartmanom (kasnije Kugli i Deutsch), izdavačem časopisa "Vienac", "Dom i svijet" i dr. Njegove slike prirode, krajolika i ljudi Gorskoga kotara, Like i Hrv. primorja u putopisnim djelima Dragutina Hirca vjerodostojna su i impresivna svjedočanstva o vremenu u kojem su nastale.

1Dragutin Hirc: Hrvatsko primorje (1891.)
2 Andrija Kačić Miošić: Razgovor ugodni naroda slovinskog (izdanja od 1898. nadalje)
3Dragutin Hirc: Gorski kotar (1898.)
4Dragutin Hirc: Lika i Plitvička jezera (1900.)

 Rakušan, C. a kolektiv. Myslivecky slovnik naučni, Praha 1992., s. 7.
 Hirc, D.: Gorski kotar - slike, opisi i putopisi (pretisak). Rijeka 1993., s. IV.
 Meštrić, B.: Crtež ugodni naroda slovinskih, Hrvatske šume 95, Zagreb 2004., s.40 PDF
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 FRKOVIĆ, Alojzije: Vaclav Leo Anderle (1859. – 1944.), šumar i ilustrator – utemeljitelj češke lovačke ilustracije, ŠL 11-12/2009, s.629 PDF
 IVANČEVIĆ, Vicko: Vaclav Anderle u Hrvatskoj – u povodu izložbe njegovih ilustracija u Opatiji 2010. godine, ŠL 11-12/2010, s.651 PDF