DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 188 —


hvati moraju nepovoljno izpasti, ako se izradjeno drvo nemože brzo
na trg đonieti.


Iz skladišta drva podjosmo pod vodstvona g. šumarnika Wiethea
jednim dielom vrlo marljivo izvedene, 300 jutara obsižuće šumske
kulture, koju je u prošlom ljetu g. kr. šumarski upravitelj Moravee
usadio, sastojeće iz omorikah i listačah a vjetru na umet iz borah.
U ovu ee se kulturu sada jošte hrastovi usaditi. — Ujedno čuli smo
od g. Wiethea, da će se još ove godine 800 jutara na sličan način
Izradjivati, što je svakako gorostasni posao, koji se gosp. šumarniku
Wietheu i g. šumarskom upravitelju Moravcu zavidjeti nemože.
Zatim posjetismo u blizini ležeće po prilici 1200 Dhvatih veliko
sjemenište i rasadnik, gdje smo vrlo liepe i bujne rasline omorike,
bora i ariže našli. Druge đvie šumske kulture nismo mogli radi oda-
Ijenosti i radi kasno doba posjetiti.


Vraćajuć se iz vrta krene družtvo šumskom željeznicom i pod
gruvanjem mužarah na kolodvor u Lepavinu, gdje smo u 4 sata
posije podne sretno prispjeli. U Lepavini počastio je g. pL Weiss u
svečano izkieenom šatoru članove izleta vrlo obiljnom i ukusno naredjenom
gostbom. Prva je zdravica nazdravljena od gosp. nadšumara
Mallina prejasnom knezu Maksimilijanu od Thurna i Tazisa,
sadašnjem pokrovitelju družtva, a primljena je uzhićenjem od cieloga
družtva burnim „živio!" i gruvanjem mužarah. Ujedno odpravilo
je družtvo na kneževskog pokrovitelja shedeći brzojav.


„Njezinoj kralj, visosti gospodji nasljednjoj knjeginji udovici
Karolini od Thurna i Tazisa, vojvođkinji Bavarskoj, Regensburg.


Hrvatsko-slav. šumarsko družtvo, nalazeće se na izletu u državnih
šumah Lepavinskih. najdubljim počitovanjem primilo je brzojavnim
putem iztaknutu po Vašoj kr. Visosti blagonaklonost prama
đružtvu, te nazdravlja svoga pokrovitelja Njeg. prejasnost g. kneza
Maksimilijana od Thurna i Tazisa trokratnim burnim „živio."


Predsjedničtvo.


Sada istom sliedile su zdravice na predsjedničtvo družtva, na
gospođu Weisse starijeg i mlađjeg, na g. šumarnika Wiethea, na g.
županijskog nadšumara VI. Koroskenji-a, koj si je za ustroj družtva
vehkih zaslugah stekao, na križevačko šumarsko i gospodarsko
učilište itd. kroz cielo vrieme do kraja bijaše družtvo najbolje volje
i veselo.


U 7 sati na večer dade zvonce na kolodvoru znak na odlazak.
Družtvo dalo se na put, mužari su gr uvali, baklje svjetile, i pri