DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 189 —


spjevši na kolodvor rukovali smo se i slavili najsrdačniji oproštaj.
Tada nas primi poseban vlak kr. ug. državne željeznice i praćeni
burnimi uzklici krenusmo put Križevac-Zagreba.


Tako se svrši prvi izlet hrv.-slavonskoga šumarskoga družtva,
koj je sve članove najbolje zadovoljio, te će biti upisan zlatnimi slovi
u ljetopis šumarskoga družtva na vječnu uspomenu.


Na koncu svoga izvještaja scienim da ću svim članovom izleta
iz duše govoriti, ako ovdje gospođi Weissu starijemu i mlađjemu,
koji su si toliko truda dali te nas tako sjajno počastili, kao nadalje


g. kr. šumarniku Wietheu za prijazno vodjenje n državnih žumah,
g. šumarskom upravitelju Moravcu, u kojeg je distriktu izlet učinjen,
za vrlo uslužno dane ubaviesti najtopliju hvalu izreknem, te vaskolikoj
ovoj gospodi dovikujem trokratni „živili!"
Izvjestitelj:


Dragutin F. Hlara,


prof. šumarstva na ki*. učilištu u Križevcu.


Gradiška imovna obćina sa šumarskoga stanovišta.


Napisao nadšumar ZihmmdovsJcL


Godine 1872. i 1873. preduze mjestno povjerenstvo za diobu
šuma na temelju zakona od 8. lipnja 1871. razdiobu erarskih šuma
bivše gradiške pukovnije, te ju na toliko izvede, da je već 7. studenoga
1873. c. kr. središnje povjerenstvo tu diobu potvrdilo i zaključilo.
Već 16. i 17. prosinca iste godine sastadoše se zastupnici
gradiške imovne obćine, te učiniše što je za početak organizacije
neobhođno nuždno bilo izabraše naime predsjednika i gospodarstveni
odbor, ustanoviše plaću i potrebiti broj osoblja za upravu i čuvanje
šuma. Pošto su ovi zaključci potvrdjeni izabra 3. i 4. veljače 1874
zastupstvo šumare i lugare, a 1. ožujka započe i nad.sumar sa izabranim
osobljem svoje djelovanje.


Spomenuto nadšumarsko mjesto povjereno bi kontroloru, kao
zamjeniku nadšumara, a za kontrolora bi izabran neki c. k. umirovljeni
šumar. Predaja šuma započe mjeseca ožujka, mjeseca travnja bude
ona u prisutnosti c. kr. šumarskoga nadzornika nastavljena te napokon
u svibnju 1874 dovršena.


Diobom pripalo je imovnoj obćini 58,349.60 jutara šume, računajući
jutro po 1600 D^ u ukupnoj vriednosti po procjeni c. kr.
središnjega povjerenstva 7,629.951 for. 14 nove. a. vr.